Spreuken

De enigen die bij familieruzies naar beide partijen luisteren zijn de buren.

Lignorian

Het leven is een zwervend schaduwbeeld,
Een arme acteur, die op het toneel, 
zijn uurtje praalt en raast,
en dan verdwijnt.
Het is een verhaal, verteld door een idioot …

William Shakespeare

Cito enim arescit lacrima, præsertim in alienis malis.

Cicero

De dood kunnen we slechts één maal beproeven.
Als we daartoe komen is ieder van ons een beginneling.

Michel de Montaigne

De dood die spaart noch zoete jeugd,
noch gemelijke ouderdom.
Zij maakt de mond des redenaars stom
en ziet geleerdheid aan noch deugd.

Joost van den Vondel

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.

Pipi Langkous

De kwestie is dat u anderen ziet zoals u dénkt dat ze zijn. En anderen zien u, zoals zij dénken dat u bent. Iedereen is maar een verzinsel van degene die hij ontmoet!

Drs. Okke Zielknijper in Het spook van Bommelstein

Beoordeel een mens op zijn vragen, in plaats van op zijn antwoorden.

Voltaire 1694 – 1778