Ingezonden foto’s

Lieve mensen,

Heb jij leuke familiefoto’s, ik zou het leuk vinden om ze te publiceren..
Stuur de foto’s naar: mariaschwank@live.nl

Groetjes,
Maria Schwank van Klaveren

Peter en Stanley
Peter, Maria en Jaap
Robin en Ferry
Willie, Tonie, Coenie, Oma en Bets
Tonnie en Wil
Sharon en Stanley
Asha
Alexandra
Piet, Tonny, Tonie en Ronnie
Peter

Stanley
Rafael, Tonny en Wil
Stanley en Steffan
Tonie, Peter, Maria, Erika en Peter
Peter, Steffan en Maria
Willem, Lia en Corrie
Peter, Peter, Maria en Marcel
Alexandra
Willie en Tonie
Rafael
Carla, Peter en Marcel
Peter, Stanley en Sharon
Carla, Tonie, Jennifer en Peter
Tonie, Piet, Rietje, Peter en Tootje
Piet
Stanley en Marcel
Tonie, Wim en Bets
Tootje, Peter en Rietje
Piet, dhr. Scholte, Koningin Juliana en Burgemeester van Hall
Tonie
Oma
Bep en Geertje
Bets, Rafael en Melani
Vera
Piet en Lenie
Sharon, Stanley en Peter
Dide, Asha en Tijs
Peter
Lenie en Wouter
Robin en Tonie
Jo en Wim
Steffan
Peter
Dide, Ferry en Tijs
Jantje
Myrthe en Ruud
Melani en Rafael
Couson
Mariska
Ellie en Ruud
Myrthe
Sebastiaan
Erica en Peter
Regino en Mariska
Oma van Klaveren
Stanley en Sharon
Alexandra en Marcel
Peter en Maria
Tonie, Piet en Coeni
Bets
Bets
Peter en Peter
Paul
Wouter
Ferry, Wil, Tonny en Joke
Wil, Ferry, Lenie en Hannelore
Peter, Marcel, Maria en Peter
Vera
Jennifer
Ronny
Stanley
Alexandra
Piet
Rafael
Tonie en Piet
Tootje
Dide
Peter en Stanley
Tootje en oma
Asha
Jennifer en Naomi
Sharon en Stanley
Maria, Peter en Peter
Ferry
Willie, Marietje, Tonie, Piet, oma en oma
Ronny, Tonnie en Cindy
Melani
Piet
Dide
Mariska
Myrthe
Helena, Tonie, Maria, Carla en Alexandra
Asha
Tonie en Regino
Piet, Marietje, oma, Tonie en oma
Dide
Tijs
Peter
Ruud
Marietje
Paul
Regino
Alexandra
Asha
Silvia, Wil, Peter en Bub
Geertje
Stanley
Steffan, Peter en Stanley
Elly
Ruud
Wim
Jo
Ruud, Wil en Ton
Lenie, Robin en oma
Mariska en Elly
Stanley en Sharon
Oma, Peter en Jennifer
Peter en Stanley
Sharon en Stanley zijn broertje
Carla, Peter, Peter, Maria en Alexandra
Maria, Carla en Beppie
Asha
Dide
Stanley
Manou, Melani, Ron, Jaap en Rafaél
Peter en Alexandra
Peter
Sharon
Maria en Stanley
Tijs en Dide
Tijs
Peter
Sharon
Tijs
Peter, Jennifer en Erica
Rietje
Erica
Regino
Jennifer
Piet
Tonny en Tonie
Regino
Astrid, Hannelore, Gerrit, Ruud, Maria, Carla, Tonnie,
Arno, Bets, Beppie, Wil, Manou, Elly en Ron

Peter, Dymfna, Nikki, Dide, Fransje, Wouter, Tijs, Carla en Bart
Rietje, Willie, Ria en oma
Jo, Nant en Tonie
Astrid
Tonie
Wil en Tonny
Tonie, Jan de Tippelaar en Willie
Maria en Stanley
Peter en Stanley
Peter en Peter

Peter, Sebastiaan, Clemens, Alexandra,
Ruud, Marcel, Jaap en Bella

Oma, Tonie en Piet
Arno, Peter en Elly
Bets en Tonny
Edgar
Ruud
Peter, Carla, Tonie, Marcel, Maria en Peter
Seppel en Schanno
Lotte, Lio en Edgar
Sharon en Stanley
Nant, Tonie en Jo
Bets
Wil, Dik, Coeni, Wim, Tonie en Bets
Nel
Peter en Hannelore
Piet, Bets en oma