Over

Op deze website vindt u, in het kort, de geschiedenis van de familie Van Klaveren. Het verhaal begint aan het  einde van de 19de eeuw, zo rond het jaar 1870. 

De auteur van het werk Mevr. M. Schwank – Van Klaveren

Hoofdrolspelers hierin vormen de vader, moeder en grootouders van de schrijfster. Het werk geeft op tragikomische wijze een goed beeld van de sociaaleconomische en sociaal-culturele omstandigheden te midden van welke de voorouders van de schrijfster opgroeide.

„Zo, deze verhalen zijn in ieder geval al voor het nageslacht bewaard. Telkens als de familie Van Klaveren bij elkaar was werden er verhalen verteld. Ze buitelden over elkaar heen. Verhalen die een mooi beeld gaven van de vaak arme omstandigheden waarin de familie het moest rooien. Maar bijna altijd is er ook de humor die zo mooi kan relativeren. Toen Riet op het idee gebracht werd al die verhalen ~ ze kent er wel duizend! ~ op te schrijven, is ze als een wervelwind aan de slag gegaan. Het is mondiaal gezien weliswaar een kleine geschiedenis, maar het is op een of andere manier altijd waardevol je geschiedenis te kennen.”

Ferry Aalst